Δραστηριότητες

Θα περιλαμβάνει όλες τις σχολικές μας δραστηριότητες, όπως Διαθεματική ενότητα, Προγράμματα Περιβαλλοντικής, Αγωγής υγείας, Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκδρομές, Αθλητικές δραστηριότητες, Σχολικές γιορτές, κ.α.

Υποκατηγορίες