ΚΟΜΙΚΣ

Τίτλος    ΚΟΜΙΚΣ
Σχολικό Έτος    2010 - 2011
Υπεύθυνοι Καθηγητές

   κα. Καλιτσουνάκη Κατερίνα,  ΠΕ08

   κα. Λασπιά Χαραλαμπία,  ΠΕ19

Ομάδα Εργασίας

   μαθητές της Γ' Τάξης

ΔΡΑΣΕΙΣ

1.  Συνεργασία με το καλλιτεχνικό Γυμνάσιο Αμπελοκήπων Θεσσαλονίκης.

 Ο μαθητής της Γ. Καμπόλης συμμετείχε στο ηλεκτρονικό τους περιοδικό ART COMICS (β' τεύχος) με την παρακάτω εργασία του:

      artcomic                    

 

2.  Δημιουργία παρουσίασης

 

3.  Δημιουργία ιστορίας Κόμικ

 Οι μαθητές του πολιτιστικού προγράμματος έγραψαν το σενάριο και έκαναν την εικονογράφηση μιας ιστορίας Κόμικ.

Διαβάστε το Κόμικ μας...

 

Open source productions