Σπάρτη 2015 - Διήμερη

Παρασκευή-Σάββατο, 24-25 Απριλίου 2015: ΣΠΑΡΤΗ

Στις 24 και 25 Απριλίου 2015 πραγματοποιήθηκε από το Σχολείο μας διήμερη εκδρομή σε Σπάρτη – Μυστρά – Γύθειο. Στην εκδρομή συμμετείχαν μαθητές και μαθήτριες της Β΄ και Γ΄ τάξης οι οποίοι λαμβάνουν μέρος στα προγράμματα μαθητικών δραστηριοτήτων (στο πρόγραμμα αγωγής υγείας «Σινεμαθαίνω τον εαυτό μου και τους άλλους.» και στο πολιτιστικό πρόγραμμα «Όταν το Σχολείο μας συνάντησε το Μυστήριο – Παιχνίδια Μυστηρίου») για το σχολικό έτος 2014 – 2015. Τους μαθητές και τις μαθήτριες συνόδεψαν οι εκπαιδευτικοί: Γουβέλη Παναγιώτα, Λασπιά Χαραλαμπία και Παπαγιαννακόπουλος Δημήτριος.

 

Open source productions