Διαθεματική Ενότητα

Τις εργασίες που έγιναν σε συνεργασία διαφόρων μαθημάτων.

Εργασία: Ολυμπιακοί Αγώνες στην Αρχαιότητα

Εργασία: Εταιρεία Κατασκευής Ενδυμάτων