Ως επισκέπτης / χρήστης των σελίδων και των υπηρεσιών του δικτυακού μας τόπου βεβαιωθείτε ότι συμφωνείτε με τους κάτωθι όρους και προϋποθέσεις διότι η περαιτέρω χρήση και η περιήγησή σας στην ιστοσελίδα μας συνεπάγεται τη ρητή και ανεπιφύλακτη αποδοχή τους.

Ο επισκέπτης / χρήστης του δικτυακού τόπου του http://........ υποχρεούται να συμμορφώνεται με τις κείμενες διατάξεις του ελληνικού, ευρωπαϊκού και διεθνούς δικαίου και τη σχετική νομοθεσία που διέπει τις τηλεπικοινωνίες, καθώς επίσης και με τα χρηστά ήθη. Επιπλέον οφείλει να απέχει από κάθε παράνομη και καταχρηστική χρήση του περιεχομένου και των υπηρεσιών του παρόντος ιστοχώρου.

Όλες οι πληροφορίες, οι οποίες περιέχονται, διατίθενται στους χρήστες του δικτυακού τόπου για αυστηρά προσωπική χρήση και μόνο για σκοπούς πληροφόρησης και σε καμία περίπτωση για εμπορικούς.

Ο επισκέπτης / χρήστης επιτρέπεται να χρησιμοποιήσει το υλικό που παρέχεται με σκοπό τη μελέτη ή την πραγματοποίηση διδασκαλίας υπό την προϋπόθεση ότι τα στοιχεία που θα αντληθούν δε θα αλλοιωθούν,  και με την υποχρέωση κατά τη χρήση τους,να αναφέρεται ο δικαιούχος των πνευματικών δικαιωμάτων του υλικού.

Οι πληροφορίες και το υλικό που περιλαμβάνονται σε αυτόν το δικτυακό τόπο παρέχονται στην βάση του «ως έχει» («as is») και «ως διατίθενται» («as available») και χωρίς καμιά απολύτως εγγύηση οποιουδήποτε είδους.

Δεν επιτρέπεται καμία απολύτως επέμβαση  στο περιεχόμενο του δικτυακού τόπου.

Links (Δεσμοί) προς άλλους Δικτυακούς τόπους

Ο δικτυακός τόπος μας παραπέμπει σε άλλους δικτυακούς τόπους υπό μορφή συνδέσμων (links) αλλά δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενο και τις υπηρεσίες τους, ούτε για τυχόν εξάπλωση ιού από την χρήση τους, αλλά ούτε εγγυάται τη διαθεσιμότητά τους. Ο επισκέπτης των συνδεδεμένων δικτυακών τόπων ευθύνεται αποκλειστικά για οποιοδήποτε πρόβλημα τυχόν προκύψει λόγω του περιεχομένου ή/και των υπηρεσιών τους. Προβλήματα που τυχόν προκύψουν κατά την χρήση των δικτυακών τόπων στους οποίους παραπέμπουμε ανάγονται αποκλειστικά και μόνο στη σφαίρα ευθύνης των αντίστοιχων δικτυακών τόπων, όπου και οφείλετε να απευθύνεστε.

Ο διαχειριστής σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να θεωρηθεί ότι αποδέχεται το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες των δικτυακών τόπων στα οποία παραπέμπει ή ότι συνδέεται με αυτά κατά οποιονδήποτε άλλο τρόπο.

Υποχρεώσεις επισκέπτη / χρήστη

Ο επισκέπτης / χρήστης του Δικτυακού μας τόπου οφείλει να συμπεριφέρεται αφενός μεν κόσμια, ευγενικά και διακριτικά, αφετέρου δε να απέχει από κάθε παράνομη και καταχρηστική χρήση του περιεχομένου και των υπηρεσιών του Δικτυακού μας τόπου. Οποιαδήποτε ζημία προκληθεί στο Δικτυακό μας τόπο από την κακή ή αθέμιτη χρήση των σχετικών υπηρεσιών από τον χρήστη / επισκέπτη ανάγεται στη σφαίρα της αποκλειστικής του ευθύνης.

Το περιεχόμενο των άρθρων ή σχολίων που αναρτώνται στο Ιστολόγιο, στο Forum, κατά την επικοινωνία (e-mail), αλλά και γενικότερα, από τον επισκέπτη / χρήστη θα πρέπει:

  • Να χαρακτηρίζεται από τον σεβασμό και την εξασφάλιση της ελευθερίας στην έκφραση κάθε μέλους  και γενικότερα, να μην προσβάλλει ή θίγει πρόσωπα και καταστάσεις και να ακολουθεί τους νόμους του Διαδικτύου.
  • Να μην αλλοιώνει ή να έρχεται σε αντίθεση με τον εκπαιδευτικό χαρακτήρα του δικτυακού μας τόπου.
  • Να είναι σύμφωνο με τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των διαφόρων μειονοτήτων.
  • Να μη περιλαμβάνει δημοσιεύσεις  προσωπικών δεδομένων του ιδίου ή άλλων προσώπων.
  • Ο επισκέπτης να έχει καταβάλει επαρκείς προσπάθειες απομάκρυνσης ιών ή άλλων στοιχείων, τα οποία μπορεί να βλάψουν το δικτυακό μας τόπο ή άλλους χρήστες του διαδικτύου.

Πεδίο ευθύνης και μη του διαχειριστή

Ο διαχειριστής δεν εγγυάται την ορθότητα και την ακρίβεια των πληροφοριών, οι οποίες εκφράζουν μόνον τις απόψεις των συντακτών τους και αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία τους. Επίσης, δεν ευθύνεται για το περιεχόμενο των συζητήσεων στο Forum, καθώς και για τις απόψεις που αναρτώνται στο Ιστολόγιό μας.

Ο διαχειριστής του δικτυακού τόπου έχει το δικαίωμα, εφόσον υποπέσει στην αντίληψή του, να απομακρύνει καταχωρήσεις στις υπηρεσίες του ιστότοπου (όπως e-mail, Forum), αλλά και από το Ιστολόγιο, που παραβιάζουν τον παρόντα κανονισμό και να αποκλείσει κάποιον χρήστη από τη συγκεκριμένη υπηρεσία.

Ο διαχειριστής ουδεμία ευθύνη, άμεση ή έμμεση, φέρει για τυχόν ζημία του επισκέπτη από τη χρήση των υπηρεσιών ή/και των στοιχείων που περιέχονται στο δικτυακό τόπο.

Επίσης, ο διαχειριστής έχει το δικαίωμα να κάνει αλλαγές στο περιεχόμενο του παρόντα δικτυακού τόπου χωρίς καμία προειδοποίηση.

Ο Διαχειριστής του Δικτυακού Τόπου

Open source productions