Προγράμματα για το Σχολικό Έτος 2015-2016

 Τη φετινή σχολική χρονιά, υλοποιούνται στο Σχολείο μας τα παρακάτω προγράμματα:

 

1.  Πολιτιστικό πρόγραμμα:

 

Τίτλος

   "Ετήσιο περιοδικό του 3ου Γυμνασίου Άνω Λιοσίων (Αφιέρωμα: Έφηβοι και Ελεύθερος χρόνος)"

Υπεύθυνη Προγράμματος

   κα.  Γουβέλη Παναγιώτα,  ΠΕ02

Συμμετέχουν οι καθηγητές

   κος. Γεωργακόπουλος Κωνσταντίνος,  ΠΕ04.01

   κα. Λασπιά Χαραλαμπία,  ΠΕ19

Ομάδα Εργασίας

   μαθητές κυρίως από τη Γ' Τάξη και μερική συμμετοχή από Α' και Β' Τάξη

 

2.  Πρόγραμμα Αγωγής Υγείας:

 

Τίτλος    "Έχω τις ιδέες μου, έχω τον τρόπο, έχω τους λόγους μου … και “κάνω παιχνίδι”"
Υπεύθυνη Προγράμματος

   κα.  Λασπιά Χαραλαμπία,  ΠΕ19

Συμμετέχουν οι καθηγητές

   κα.  Γουβέλη Παναγιώτα,  ΠΕ02

   κος. Παπαγιαννακόπουλος Δημήτρης, ΠΕ17

Ομάδα Εργασίας

   μαθητές κυρίως από τη Γ' Τάξη και μερική συμμετοχή από Α' και Β' Τάξη

Open source productions