Βόλος 2016 - Τριήμερη

Πέμπτη-Παρασκευή-Σάββατο, 14-16 Απριλίου 2016: ΒΟΛΟΣ

Στις 14, 15 και 16 Απριλίου 2016 πραγματοποιήθηκε από το Σχολείο μας τριήμερη εκδρομή στο Βόλο. Στην εκδρομή συμμετείχαν μαθητές και μαθήτριες της Α', Β΄ και Γ΄ τάξης οι οποίοι λαμβάνουν μέρος στα προγράμματα μαθητικών δραστηριοτήτων (στο πρόγραμμα αγωγής υγείας «Έχω τις ιδέες μου, έχω τον τρόπο, έχω τους λόγους μου … και "κάνω παιχνίδι"» και στο πολιτιστικό πρόγραμμα «Ετήσιο περιοδικό του 3ου Γυμνασίου Άνω Λιοσίων (Αφιέρωμα: Έφηβοι και Ελεύθερος χρόνος)») για το σχολικό έτος 2015 – 2016. Τους μαθητές και τις μαθήτριες συνόδεψαν οι εκπαιδευτικοί: Γουβέλη Παναγιώτα, Κουντούρη Παναγιώτα, Λασπιά Χαραλαμπία και Παπαγιαννακόπουλος Δημήτριος.

 

Open source productions