Προγράμματα για το Σχολικό Έτος 2013-2014

 Τη σχολική χρονιά 2013-2014, υλοποιήθηκαν στο Σχολείο μας τα παρακάτω Πολιτιστικά προγράμματα:

 

1.  Πολιτιστικό πρόγραμμα:

 

Τίτλος    "Ο αντικατοπτρισμός των δρώμενων στην Ελλάδα στον αξέχαστο παλιό ελληνικό κινηματογράφο"
Υπεύθυνη Προγράμματος

   κα. Παναγιωτοπούλου Μαρία,  ΠΕ11

Συμμετέχουν οι καθηγητές

   κα. Βλάχου Παναγιώτα,  ΠΕ02

   κα. Κουντούρη Παναγιώτα,  ΠΕ02

   κος. Πετρίδης Γεώργιος, ΠΕ04.01

Ομάδα Εργασίας

   μαθητές από Α', Β' και Γ' Τάξη

 

2.  Πολιτιστικό πρόγραμμα:

 

Τίτλος    "Creative Writing Workshop"
Περιγραφή    Οι μαθητές εκπονούν δικές τους ιστορίες στα Αγγλικά και καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα τύπων διηγήματος.
Υπεύθυνη Προγράμματος

   κα. Φραγκιαδάκη Βασιλική,  ΠΕ06

Συμμετέχει οι καθηγήτρια

   κα. Γιαννοπούλου Ιωάννα,  ΠΕ06

Ομάδα Εργασίας

   μαθητές από Α' και Γ' Τάξη

 

3.  Πολιτιστικό πρόγραμμα:

 

Τίτλος    "Λέσχη Ανάγνωσης στα Αγγλικά" - (Book Club)
Υπεύθυνη Προγράμματος

   κα. Γιαννοπούλου Ιωάννα,  ΠΕ06

Συμμετέχουν οι καθηγητές

   κα. Λασπιά Χαραλαμπί ΠΕ19

   κα. Φραγκιαδάκη Βασιλική,  ΠΕ06

Ομάδα Εργασίας

   μαθητές από Α'  και Β' Τάξη

 

4.  Πολιτιστικό πρόγραμμα:

 

Τίτλος    "Δημιουργώ καινούριες λέξεις - Η όμορφη τέχνη του αυτοσχεδιασμού"
Υπεύθυνη Προγράμματος

   κα. Γουβέλη Παναγιώτα,  ΠΕ02

Συμμετέχουν οι καθηγητές

   κος. Γεωργακόπουλος Κωνσταντίνος,  ΠΕ04.01

   κα.  Λασπιά Χαραλαμπία,  ΠΕ19

   κος. Παπαγιαννακόπουλος Δημήτρης, ΠΕ17

Ομάδα Εργασίας

   μαθητές από Β' και Γ' Τάξη

Open source productions