Προγράμματα για το Σχολικό Έτος 2014-2015

 Τη φετινή σχολική χρονιά, υλοποιούνται στο Σχολείο μας τα παρακάτω προγράμματα:

 

1.  Πολιτιστικό πρόγραμμα:

 

Τίτλος

   "Όταν το Σχολείο μας συνάντησε το μυστήριο - Παιχνίδια μυστηρίου"

Υπεύθυνη Προγράμματος

   κα.  Λασπιά Χαραλαμπία,  ΠΕ19

Συμμετέχουν οι καθηγητές

   κα. Βασιλάκου Μαργαρίτα,  ΠΕ08

   κα. Γουβέλη Παναγιώτα,  ΠΕ02

   κος. Παπαγιαννακόπουλος Δημήτρης, ΠΕ17

Ομάδα Εργασίας

   μαθητές από Α', Β' και Γ' Τάξη

 

2.  Πρόγραμμα Αγωγής Υγείας:

 

Τίτλος    "Σινεμαθαίνω τον εαυτό μου και τους άλλους"
Υπεύθυνη Προγράμματος

   κα. Βασιλάκου Μαργαρίτα,  ΠΕ08

Συμμετέχουν οι καθηγητές

   κος. Γεωργακόπουλος Κωνσταντίνος,  ΠΕ04.01

   κα.  Γουβέλη Παναγιώτα,  ΠΕ02

   κα.  Λασπιά Χαραλαμπία,  ΠΕ19

Ομάδα Εργασίας

   μαθητές από Α', Β' και Γ' Τάξη

Open source productions