Προγράμματα για το Σχολικό Έτος 2018-2019

 Τη φετινή σχολική χρονιά, υλοποιούνται στο Σχολείο μας τα παρακάτω προγράμματα:

 

1.  Πολιτιστικό πρόγραμμα:

 

Τίτλος

   «Ετήσιο Περιοδικό του 3ου Γυμνασίου Άνω Λιοσίων, 6ο Τεύχος»

Υπεύθυνη Προγράμματος

   κα. Γουβέλη Παναγιώτα,  ΠΕ02

Συμμετέχουν οι καθηγητές

   κα. Κουντούρη Παναγιώτα,  ΠΕ02

   κα. Λασπιά Χαραλαμπία,  ΠΕ86

Ομάδα Εργασίας

   μαθητές κυρίως από τη Γ' Τάξη και μερική συμμετοχή από Β' Τάξη

 

2.  Πολιτιστικό πρόγραμμα:

 

Τίτλος    «Αποδέχομαι την ετερότητα – Χτίζω ένα καλύτερο μέλλον με τους συνανθρώπους μου»
Υπεύθυνη Προγράμματος

   κα.  Λασπιά Χαραλαμπία,  ΠΕ86

Συμμετέχουν οι καθηγητές

   κα.  Γουβέλη Παναγιώτα,  ΠΕ02

   κος. Γεωργακόπουλος Κωνσταντίνος, ΠΕ04.01

Ομάδα Εργασίας

   μαθητές κυρίως από τη Γ' Τάξη και μερική συμμετοχή από Β' Τάξη

 

3.  Πολιτιστικό πρόγραμμα:

 

Τίτλος    «Γνωρίζοντας τον κόσμο του Βυζαντίου μέσα από το παιχνίδι»
Υπεύθυνη Προγράμματος

   κα.  Τσίκα Δήμητρα,  ΠΕ01

Συμμετέχουν οι καθηγητές

   κα.  Γουβέλη Παναγιώτα,  ΠΕ02

   κος. Παπαγιαννακόπουλος Δημήτριος, ΠΕ82

Ομάδα Εργασίας

   μαθητές κυρίως από τη Γ' Τάξη και μερική συμμετοχή από Β' Τάξη

Open source productions