Προγράμματα για το Σχολικό Έτος 2016-2017

 Τη φετινή σχολική χρονιά, υλοποιούνται στο Σχολείο μας τα παρακάτω προγράμματα:

 

1.  Πολιτιστικό πρόγραμμα:

 

Τίτλος

   «∆ημιουργώ εντός και εκτός Συνόρων» (Ετήσιο Περιοδικό του 3ου Γυμνασίου Άνω Λιοσίων, 4ο Τεύχος)

Υπεύθυνη Προγράμματος

   κα.  Γουβέλη Παναγιώτα,  ΠΕ02

Συμμετέχουν οι καθηγητές

   κος. Γεωργακόπουλος Κωνσταντίνος,  ΠΕ04.01

   κα. Λασπιά Χαραλαμπία,  ΠΕ19

Ομάδα Εργασίας

   μαθητές κυρίως από τη Γ' Τάξη και μερική συμμετοχή από Α' και Β' Τάξη

 

2.  Πολιτιστικό πρόγραμμα:

 

Τίτλος    "Κάτοικος Γης"
Υπεύθυνη Προγράμματος

   κα.  Λασπιά Χαραλαμπία,  ΠΕ19

Συμμετέχουν οι καθηγητές

   κα.  Γουβέλη Παναγιώτα,  ΠΕ02

   κος. Παπαγιαννακόπουλος Δημήτρης, ΠΕ17

Ομάδα Εργασίας

   μαθητές κυρίως από τη Γ' Τάξη και μερική συμμετοχή από Α' και Β' Τάξη

Open source productions