Προγράμματα για το Σχολικό Έτος 2021-2022

 Τη φετινή σχολική χρονιά, υλοποιούνται στο Σχολείο μας τα παρακάτω προγράμματα:

 

1.  Πολιτιστικό πρόγραμμα:

 

Τίτλος

   «Ταξιδεύοντας στην Ελλάδα του 19ου αιώνα»

Υπεύθυνη Προγράμματος

   κα. Γουβέλη Παναγιώτα,  ΠΕ02

Συμμετέχουν οι καθηγητές

   κα. Κουντούρη Παναγιώτα,  ΠΕ02

   κα. Λασπιά Χαραλαμπία,  ΠΕ86

Ομάδα Εργασίας

   μαθητές κυρίως από τη Γ' Τάξη και μερική συμμετοχή από Β' Τάξη

 

2.  Πρόγραμμα Αγωγής Υγείας:

 

Τίτλος    «Ένα σπίτι, μια αγκαλιά για έναν μικρό φίλο»
Υπεύθυνη Προγράμματος

   κα. Λασπιά Χαραλαμπία,  ΠΕ86

Συμμετέχουν οι καθηγητές

   κα. Γουβέλη Παναγιώτα,  ΠΕ02

   κα. Τσίκα Δήμητρα, ΠΕ01

Ομάδα Εργασίας

   μαθητές κυρίως από τη Γ' Τάξη και μερική συμμετοχή από Β' Τάξη

 

3.  Πρόγραμμα Αγωγής Υγείας:

 

Τίτλος    «Μια μπάλα για όλους/όλες»
Υπεύθυνη Προγράμματος

   κος. Καραμουλάς Ευάγγελος,  ΠΕ11

Συμμετέχουν οι καθηγητές

   κα.  Αλεβιζάκη Αθηνά,  ΠΕ04.01

   κος. Βολτσίδης Αλέξανδρος, ΠΕ82

Ομάδα Εργασίας

   μαθητές κυρίως από τη Γ' Τάξη και μερική συμμετοχή από Β' Τάξη

Open source productions