Εκπαιδευτικές επισκέψεις 2013-2014

 18 Δεκεμβρίου 2013: Επίσκεψη στο Εθνικό Ιστορικό Μουσείο

Την Τετάρτη 18 Δεκεμβρίου 2013 πραγματοποιήθηκε εκπαιδευτική επίσκεψη των μαθητών και των μαθητριών της Γ΄ τάξης του Σχολείου μας στο Εθνικό Ιστορικό Μουσείο, το οποίο στεγάζεται στο μέγαρο της Παλαιάς Βουλής. Οι μαθητές και οι μαθήτριες περιηγήθηκαν στις αίθουσες της μόνιμης έκθεσης, όπου ήρθαν σε επαφή με τα ανυπολόγιστης ιστορικής αξίας εκθέματα τα οποία σηματοδοτούν τη νεότερη και σύγχρονη πορεία της πατρίδας μας στον χρόνο.

Παράλληλα με την ξενάγηση που έγινε από τις συνοδούς καθηγήτριες, Γουβέλη Παναγιώτα, Λασπιά Χαραλαμπία και Πρίνου Ειρήνη, τα παιδιά είχαν την ευκαιρία να εκπονήσουν ομαδικά σύντομες ερευνητικές εργασίες με βάση τα εκθέματα του Μουσείου, τις οποίες θα αξιοποιήσουν δημιουργικά στο μάθημα της Ιστορίας.

Open source productions