Οι Παρουσιάσεις μας

                   Σεισμοί και
                      
Ηφαίστεια

                2012 - 2013

plant growing

 α

"Γκουέρνικα", του Πικάσο

           2012 - 2013

                Η Ιστορία των

                Υπολογιστών

                2012 - 2013

       Ολυμπιακοί Αγώνες

         στην Αρχαιότητα

            2011 -2012

       Εταιρεία Κατασκευής

                Ενδυμάτων

                     2011 - 2012

            Ο Μύθος της

       Χαμένης Ατλαντίδας

             2010 -2011

        

         Πλανητικό Σύστημα

                  2010 - 2011

Open source productions