Σχολικές Γιορτές 2012 - 2013

Σημαντικό μέρος των δραστηριοτήτων του Γυμνασίου αποτελούν οι σχολικές γιορτές οι οποίες πραγματοποιούνται, κυρίως με την πολύτιμη συμμετοχή των μαθητών και μαθητριών μας και την ουσιαστική καθοδήγηση των υπεύθυνων κάθε φορά καθηγητών.

Ακολουθεί φωτογραφικό υλικό των εκδηλώσεων του Σχολείου μας.

Open source productions