Ανακύκλωση Ηλεκτρονικών Υπολογιστών

Τίτλος    ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
Σχολικό Έτος    2008 - 2009
Υπεύθυνοι Καθηγητές

   κος. Κούβελης Δημήτριος,  ΠΕ01 - Συντονιστής

   κα.  Λασπιά Χαραλαμπία,  ΠΕ19

   κα.  Νταλαχάνη Καλλιρρόη,  ΠΕ11

   κα.  Μπελεζώνη Θεοδώρα,  ΠΕ02

Γιατί επιλέξαμε το θέμα:

   Ικανοποιούσε το ενδιαφέρον των μαθητώς του σχολείου μας τόσο για τους Η/Υ όσο και για τα προβλήματα που δημιουργούν τα απορρίμματα στο περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία.

comprecycle

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

1.  Ψάξαμε στο Διαδίκτυο.

Χωριστήκαμε σε ομάδες εργασίας που ανέπτυξαν από μια υποενότητα (ιστορία, κατασκευή και λειτουργία Η/Υ, επικίνδυνες ουσίες, μέθοδοι ανακύκλωσης - αξιοποίησης). Επίσης, όλες οι ομάδες πρότειναν λύσεις για την παράταση ζωής των Η/Υ και την αξιοποίηση των εξαρτημάτων τους.

 

2.  Ενημερώσαμε τη σχολική κοινότητα.

  • Δημιουργία παρουσίασης σχετικά με τις μεθόδους διαχείρισης των Αστικών Στερεών Αποβλήτων. (Η παρουσίαση μας προβάλλετε παρακάτω.)
  • Δημιουργία αφίσας και σύνταξη φυλλαδίου για την αναγκαιότητα της ανακύκλωσης των ηλεκτρονικών υπολογιστών.

Αφίσα

comprecycle1                    

Ενημερωτικό Φυλλάδιο

                                         filadio1                    filadio2

 

                                         filadio3                    filadio4

 

ΔΡΑΣΕΙΣ

1.  Σύνταξη και επεξεργασία σχετικού Ερωτηματολογίου.

Κάθε μαθητής ανέλαβε να προωθήσει στην τοπική κοινωνία ερωτηματολόγιο σχετικό με τη διάδοση των Η/Υ και την ευαισθητοποίηση των καταναλωτών σε θέματα εναλλακτικής διαχείρισης ηλ. αποβλήτων. Τα στατιστικά στοιχεία που συλλέχθηκαν, οργανώθηκαν σε διαγράμματα και ενσωματώθηκαν στα τελικά συμπεράσματα του Προγράμματος.

Ερωτηματολόγιο

                                         erotimatologio1                    erotimatologio2

 

2.  Το πείραμά μας.

Αποσυναρμολόγηση Κεντρικών Μονάδων και πληκτρολογίων Η/Υ. Ακολούθησαν προτάσεις αξιοποίησης των εξαρτημάτων και καλλιτεχνικές συνθέσεις.

 

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ

Συνέντευξη με την κα. Βορηά Νατάσσα.

Μας παραχώρησε συνέντευξη η κα Βορηά Νατάσσα, Διευθύντρια Επικοινωνίας της ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ Α.Ε., που μας έδωσε σημαντικές πληροφορίες και πρωτότυπο φωτογραφικό υλικό σχετικά με τη μονάδα της ΕΚΑΝ στην Κόρινθο, το πρώτο εργοστάσιο ανακύκλωσης ηλ. συσκευών στη χώρα μας.

 

ΤΙ ΑΠΟΚΟΜΙΣΑΜΕ

  • Γνώσεις, ευαισθητοποίηση και ευκαιρίες για γόνιμη συνεργασία με τη σχολική κοινότητα και το οικογενειακό και φιλικό περιβάλλον μας…
  • Ποια ήταν η πιο ευχάριστη εμπειρία μας; Σίγουρα η τελική μας εκδήλωση στην οποία δείξαμε σε όλο το σχολείο τις δραστηριότητες και τα συμπεράσματά μας (παρουσίαση Power Point και σχολιασμός) και είχαμε την ευκαιρία να κάνουμε διάλογο με τους θεατές μας και να εκθέσουμε τα έργα τέχνης που φτιάξαμε (επισυνάπτουμε κάποια από αυτά, αξίζει νομίζουμε να τα δείτε…)

 

ΕΤΣΙ ΕΚΦΡΑΣΑΜΕ ΤΙΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΑΣ ΑΝΗΣΥΧΙΕΣ

comprecycle2

Η Παρουσίασή μας

Open source productions