Σεισμοί και Ηφαίστεια

Τίτλος    Σεισμοί και Ηφαίστεια
Συσχετιζόμενα μαθήματα    Γεωγραφία,  Πληροφορική
Υπεύθυνοι Καθηγητές

   κος. Γεωργακόπουλος Κωνσταντίνος,  ΠΕ04

   κα.  Λασπιά Χαραλαμπία,  ΠΕ19

Ομάδα Εργασίας

   Τάξη  Β

Στόχοι
  • Οι μαθητές μαθαίνουν να δουλεύουν ομαδικά και να συνεργάζονται.
  • Γνωρίζουν τα στάδια ολοκλήρωσης μιας εργασίας.
  • Αποκτούν ικανότητα τόσο στην άντληση πληροφοριών, όσο και στην κριτική επιλογή των βασικών στοιχείων ενός θέματος.
  • Μαθαίνουν τη σωστή χρήση του εργαλείου PowerPoint, με σκοπό τη δημιουργία μιας παρουσίασης.
Δράσεις
  • Στα πλαίσια του μαθήματος της Γεωγραφίας, οι μαθητές χωρίστηκαν σε ομάδες εργασίας. Τους δόθηκε αναλυτικό σχέδιο δράσης με σκοπό τη συλλογή υλικού σχετικά με το θέμα «Σεισμοί και Ηφαίστεια».
  • Μόλις οι ομάδες συγκέντρωσαν το απαραίτητο υλικό, αυτό δόθηκε στον κ. Γεωργακόπουλο, ο οποίος το έλεγξε και καθόρισε την δομή παρουσίασης του.
  • Στα πλαίσια του μαθήματος της Πληροφορικής, οι μαθητές δημιούργησαν μια ολοκληρωμένη παρουσίαση του θέματος με τη χρήση του προγράμματος PowerPoint.
  • Τέλος, έγινε παρουσίαση της εργασίας στα πλαίσια του Σχολείου.

 

Πρόσκληση για την παρουσίαση της εργασίας μας:

 af1

Φωτογραφικό υλικό:

 

Η Παρουσίασή μας:   "ΣΕΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΗΦΑΙΣΤΕΙΑ"

Open source productions