ΡΥΘΜΙΣΗ ΑΠΟΥΣΙΩΝ

istoria school

Αγαπητοί γονείς και κηδεμόνες

Ενημερωθείτε από το ακόλουθο έγγραφο για τις ενέργειες που πρέπει να κάνετε προκειμένου να δικαιολογήσετε τις απουσίες κατά το διάστημα από 18-05-2020 έως 11-06-2020. Για τη δικαιολόγηση των απουσιών ανάλογα με την περίπτωση θα συμπληρώσετε τα ακόλουθα έντυπα.

ΡΥΘΜΙΣΗ ΑΠΟΥΣΙΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2019-2020

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΓΟΝΕΑ-1

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΓΟΝΕΑ-2

Open source productions