ΕΠΙΔΟΣΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ

grade

Την Δευτέρα 10 Φεβρουαρίου οι γονείς/κηδεμόνες θα μπορούν να προσέρχονται στο Σχολείο από τις 11:00 π.μ. προκειμένου να παραλάβουν τη βαθμολογία των μαθητών/μαθητριών.

Open source productions