ΙΣΤΟΕΞΕΡΕΥΝΗΣΗ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ

olympic

Κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους 2022-2023, στα πλαίσια της Αξιολόγησης των σχολικών μονάδων, μια ομάδα εκπαιδευτικών σε συνεργασία με 10 μαθητές της Ά τάξης του σχολείου μας , ασχολήθηκε με το θέμα της Ιστοεξερεύνησης (Webquest) στα πλαίσια της Ιστορίας της Ά γυμνασίου με θέμα Ολυμπιακοί Αγώνες.

Το αποτέλεσμα της έρευνας μας ήταν η συλλογή πληροφοριών και η δημιουργία ενός διαδραστικού διαδικτυακού παιχνιδιού γνώσεων πάνω στο θέμα των Ολυμπιακών αγώνων.

Open source productions