ΕΓΓΡΑΦΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΤΑΞΗ

istoria school

Αγαπητοί γονείς και κηδεμόνες

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι οι εκπαιδευτικοί του Σχολείου μας έχουν ήδη ξεκινήσει να δημιουργούν μαθήματα και να αναρτούν εκπαιδευτικό υλικό στην ψηφιακή πλατφόρμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης eclass.

Προκειμένου να υλοποιηθούν μαθήματα ασύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, πρέπει οι μαθητές και οι μαθήτριες να εγγραφούν στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο (ΠΣΔ). Η εγγραφή γίνεται στο σύνδεσμο https://register.sch.gr/students/.

Με την εγγραφή τους οι μαθητές/τριες αποκτούν μαθητικό λογαριασμό ΠΣΔ μέσω του οποίου έχουν την δυνατότητα να συνδεθούν στις διαθέσιμες πλατφόρμες τηλεκπαίδευσης (π.χ.Ηλεκτρονική Σχολική Τάξη (η-τάξη) - https://eclass.sch.gr), χρησιμοποιώντας τους κωδικούς τους. Στη συνέχεια, οι μαθητές/τριες μπορούν να εγραφούν στα ψηφιακά μαθήματα του σχολείου μας, ακολουθώντας τις παρακάτω οδηγίες, ώστε να ξεκινήσουν την παρακολούθησή τους και τη μελέτη.

Ενημερωθείτε σχετικά:

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΟ ΠΣΔ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΑ ΨΗΦΙΑΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Open source productions