Μαθητικά δρώμενα: Αναγνωρίζω, καλλιεργώ, εκφράζω τα συναισθήματα μου

 afisa1

  Τίτλος:   ΜΑΘΗΤΙΚΑ ΔΡΩΜΕΝΑ: Αναγνωρίζω, καλλιεργώ, εκφράζω τα συναισθήματα μου
  Μάθημα:   Ομαδική εργασία (PROJECT): ΣΧΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΖΩΗ
  Τάξη:   A3, Α4 (τμήματα)
  Υπεύθυνος Καθηγητής:   κος Παπαγιαννακόπουλος Δημήτριος, ΠΕ17.02        
  Σχολικό Έτος:   2014 - 2015

 

Σκοπός του θέματος είναι οι μαθητές να αναπτύξουν την ικανότητα να αναγνωρίζουν, να καλλιεργούν, να ελέγχουν και να εκφράζουν τα συναισθήματα τους. Να αναπτύξουν επίσης δεξιότητες συνεργατικότητας και ομαδικότητας, αποτελεσματικής επικοινωνίας, καθώς και να μπορούν να επηρεάζουν εποικοδομητικά δράσεις και στάσεις γύρω τους.

Οι σκοποί αλλά και οι επί μέρους στόχοι και τα ερευνητικά ερωτήματα σχετίζονται άμεσα με τη σχολική και κοινωνική ζωή των μαθητών της Α΄ Γυμνασίου και η επίτευξη τους συμβάλλει αποτελεσματικά στη δημιουργία σωστών διαπροσωπικών σχέσεων στο σχολείο και την οικογένεια. Η αυτογνωσία, η αυτοεκτίμηση και η εξωτερίκευση των συναισθημάτων δημιουργούν προϋποθέσεις έτσι ώστε οι μαθητές να αναπτύσσουν προσδοκίες για το μέλλον τους, να διεκδικούν τις επιθυμίες τους, να διαμορφώνουν στάσεις και κίνητρα δημιουργικότητας.

Δείτε ένα από τα φύλλα εργασίας πάνω στο οποίο δούλεψαν οι μαθητές/τριες.

Επίσης, μπορείτε να διαβάσετε την πρόταση θέματος της Βιωματικής Δράσης.

Μερικές από τις αφίσες που δημιούργησαν οι μαθητές/τριες του Σχολείου μας στα πλαίσια αυτής της δράσης:

 afisa2

 

afisa3

 

afisa4

Open source productions