Σχολική και Κοινωνική Ζωή

  Τίτλος:   ΣΧΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΖΩΗ
  Μάθημα:   Ομαδική εργασία (PROJECT)
  Τάξη:   A'
  Υπεύθυνοι Καθηγητές:

  κα.  Αντωνοπούλου Ευαγγελία, ΠΕ13
  κα.  Γιαννοπούλου Ιωάννα, ΠΕ06
  κος  Παπαγιαννακόπουλος Δημήτριος, ΠΕ17.02

  Σχολικό Έτος:   2013 - 2014

Την Τρίτη13 Μαΐου 2014 πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα εκδηλώσεων του Σχολείου μας η παρουσίαση των ομαδικών εργασιών (projects) των μαθητών και μαθητριών της Α΄ τάξης, οι οποίες υλοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους 2013 – 2014 στα πλαίσια του μαθήματος Σχολική και Κοινωνική Ζωή υπό την επίβλεψη των διδασκόντων καθηγητών (Αντωνοπούλου Ευαγγελίας, Γιαννοπούλου Ιωάννας, Παπαγιαννακόπουλου Δημητρίου).

Φωτογραφικό υλικό από την ημέρα της παρουσίασης (13 Μαΐου 2014)

  project2013a     project2013b

 

  project2013c     project2013d

 

  project2013e     project2013f

 

  project2013g     project2013h

 

  project2013i     project2013j

Open source productions