Διάκριση Μαθητών - Καλλιτεχνικά 2007-2008

Μάθημα:   Καλλιτεχνικά - Γ' Τάξη
Τίτλος:   "Ας σπάσουμε το τείχος των διακρίσεων"
Υπεύθυνη Καθηγήτρια:   κα. Καλιτσουνάκη Κατερίνα, ΠΕ08          
Σχολικό Έτος:   2007 - 2008

 

Διαγωνισμός Ζωγραφικής της Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς

Οι παρακάτω μαθητές διακρίθηκαν στο διαγωνισμό, τους απονεμήθηκε έπαινος και τα έργα τους συμπεριλαμβάνονται σε ειδική αναμνηστική έκδοση της Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς (ΓΓΝΓ)
 

   paint1    

                                                          paint4                             paint5

Open source productions