Καλλιτεχνικά 2011-2012

  Σχολικό Έτος:   2011 - 2012
  Μάθημα:   Καλλιτεχνικά - Α' και Γ' Τάξη
  Τίτλος:   Συνεργασία σε πρόγραμμα της Γ.Γ. Νέας Γενιάς και τον καλλιεχνικό οργανισμό "ΣΧΕΔΙΑ" με θέμα:  "Καταπολεμώντας τις Διακρίσεις και τα Στερεότυπα μέσα από την Τέχνη"
  Υπεύθυνη Καθηγήτρια:   κα. Καλιτσουνάκη Κατερίνα, ΠΕ08          
  Δράση:   Στο μάθημα των εικαστικών οι μαθητές εκφράστηκαν γράφοντας ή ζωγραφίζοντας με τη συμμετοχή συνεργατών της "ΣΧΕΔΙΑΣ" και τα έργα τους συμπεριλήφθηκαν στο περιοδικό ΙΡΙΣ, που εκδόθηκε ειδικά γι' αυτό το σκοπό.
 
 
Αποσπάσματα από το περιοδικό ΙΡΙΣ:
 

                                           iris1                             iris2

Open source productions