Ολυμπιακοί Αγώνες στην Αρχαιότητα

Τίτλος    Ολυμπιακοί Αγώνες στην Αρχαιότητα
Συσχετιζόμενα μαθήματα    Αρχαία Ελληνική Γλώσσα,  Πληροφορική
Υπεύθυνοι Καθηγητές

   κα. Γουβέλη Παναγιώτα,  ΠΕ02

   κα. Λασπιά Χαραλαμπία,  ΠΕ19

Ομάδα Εργασίας

   Τμήμα Β2

Στόχοι
  • Οι μαθητές μαθαίνουν να δουλεύουν ομαδικά και να συνεργάζονται.
  • Γνωρίζουν τα στάδια ολοκλήρωσης μιας εργασίας.
  • Αποκτούν ικανότητα τόσο στην άντληση πληροφοριών, όσο και στην κριτική επιλογή των βασικών στοιχείων ενός θέματος.
  • Μαθαίνουν τη σωστή χρήση του εργαλείου PowerPoint, με σκοπό τη δημιουργία μιας παρουσίασης.

Ολυμπιακοί Αγώνες στην Αρχαιότητα - Υποενότητες 

Οι Ολυμπιακοί Αγώνες στο πέρασμα των αιώνων

Αρχαία Ολυμπία

Η οργάνωση των Ολυμπιακών Αγώνων

Το Πρόγραμμα των Ολυμπιακών Αγώνων

Αγωνίσματα και Αθλητές των Ολυμπιακών Αγώνων στην Αρχαιότητα

Γυναίκες και Ολυμπιακοί Αγώνες στην Αρχαιότητα

Ολυμπιακοί Αγώνες στην Αρχαιότητα 

Open source productions