Φωτογραφικό υλικό - Ι.Ν. Αγ. Ιωάννη

            1                   2

 

 

            3    4    5

 

 

            6    7    8

 

 

            9    10    11

          Εσωτερικό του Ι.Ν. Αγίου Ιωάννου

 

            12                   13

 

 

            14    15    16

                              Πνευματικό κέντρο                                                             Χώρος προσευχής ΑΝΔΡΕΑ ΓΚΡΙΤΖΑΛΗ

 

Λαογραφικό Μουσείο

Open source productions