Εργαστήριο Πληροφορικής

Το εργαστήριο Πληροφορικής βρίσκεται στο ισόγειο του κτηρίου. Πρόκειται για ένα ευρύχωρο εργαστήριο αποτελούμενο από 10 σταθμούς εργασίας (Windows XP), που συνδέονται σε δίκτυο μέσω ενός εξυπηρετητή (Windows server 2003). Διαθέτει σύνδεση στο διαδίκτυο 24Mbps μέσω Cisco router καθώς και υποστηρικτικό υλικό, όπως web camera, εκτυπωτή και σαρωτή. Ο εξοπλισμός αυτός παρελήφθη το 2002 με χρηματοδότηση από το Υπουργείο Παιδείας. Το 2012 παραλάβαμε 4 laptops από το Δήμο μας προς αντικατάσταση κάποιων σταθμών εργασίας με σκοπό την αναβάθμιση του εργαστηρίου μας.

Επίσης, το εργαστήριο διαθέτει βιντεοπροβολέα και οθόνη προβολής για την υποστήριξη του διδακτικού έργου, καθώς και πλούσιο  εκπαιδευτικό λογισμικό για όλες τις τάξεις του Γυμνασίου. Το λογισμικό, αυτό, σε ηλεκτρονική μορφή και με τη σχετική βιβλιογραφία είναι στη διάθεση όλων των εκπαιδευτικών του σχολείου μας. Είναι, επίσης, εγκατεστημένο στο server του εργαστηρίου με σκοπό τη χρήση του ως υποστηρικτικό λογισμικό για το διδακτικό έργο.

Βιβλιοθήκες και ντουλάπια περιμετρικά στην αίθουσα διατίθενται για τη φύλαξη αναλώσιμων υλικών, πακέτα λογισμικού, βιβλίων, καθώς και εγγράφων σχετικά με την οργάνωση, καταγραφή και συντήρηση του εργαστηρίου.

Το εργαστήριο φιλοξενεί δημιουργήματα των μαθητών μας στα πλαίσια προγραμμάτων, όπως αυτό της "Ανακύκλωσης Η/Υ".

Παρόλου που ο βασικός εξοπλισμός του εργαστηρίου μας χρίζει αναβάθμισης, ....

 

Υπεύθυνη καθηγήτρια:   κα Λασπιά Χαραλαμπία, κλ. ΠΕ19

 

Φωτογραφίες Εργαστηρίου Πληροφορικής 

Open source productions