Άρθρα

Δυσλεξία: Μια ειδική μαθησιακή δυσκολία που δεν πρέπει να συγχέεται με άλλες

Τι είναι δυσλεξία;

Πρόκειται για νευρολογική διαταραχή που εκδηλώνεται ως δυσκολία που αφορά τον γραπτό λόγο, δηλ. την ανάγνωση, τη γραφή και την ορθογραφία.

Ποια τα αίτιά της;

Οφείλεται σε δυσλειτουργία κάποιων περιοχών του εγκεφάλου, ο οποίος δεν παρουσιάζει βέβαια ευρύτερο πρόβλημα, έχει φυσιολογικά επίπεδα νοημοσύνης και πολλές φορές είναι και μεγαλοφυής.

Η διάγνωσή της αποτελεί μια σύνθετη διαδικασία:

Η διάγνωση και η διάκρισή της από άλλου είδους μαθησιακές δυσκολίες που αφορούν κι αυτές το γραπτό λόγο αλλά οφείλονται σε διαφορετικά αντικειμενικά και υποκειμενικά αίτια, προϋποθέτει την ύπαρξη ομάδας εξειδικευμένων επιστημόνων (παιδίατρο, ψυχολόγο, νευρολόγο, λογοθεραπευτή ) που θα συνεκτιμήσουν την κατάσταση με ιδιαίτερη προσοχή, πριν καταλήξουν στη συγκεκριμένη διάγνωση.

Χαρακτηριστικά με τα οποία εκδηλώνεται:

Προβλήματα στην ανάγνωση και τη γραφή που συνήθως γίνονται αντιληπτά από τα πρώτα σχολικά βήματα και συνίστανται:

  • Σε κοπιαστική , μονότονη, συλλαβιστή ανάγνωση με παραλείψεις λέξεων, αναστροφές συλλαβών ( π.χ. καρέκλα – ρέκακλα ), που οφείλονται κυρίως στο γεγονός ότι το δυσλεξικό παιδί διαβάζει κινώντας τα μάτια του ακανόνιστα πάνω στο κείμενο και όχι με σταθερότητα από αριστερά προς τα δεξιά.
  • Μπέρδεμα γραμμάτων ( π.χ. α-ο, β-θ, θ-φ, ψ-ξ )
  • Δυσανάγνωστο γραπτό με πλήθος ορθογραφικών λαθών, αδυναμία γραφής μιας λέξης με τον ίδιο τρόπο πάντα στο κείμενο, έλλειψη στίξης, ή και αδυναμία διάκρισης των ορίων των λέξεων ( π.χ. η ουρά του – ηου ρατου ).
  • Ο δυσλεξικός μπορεί να γράψει σωστά μια λέξη δύσκολη αν έχει γι αυτή μια καλή εικόνα στο μυαλό του, γιατί η φαντασία του είναι εξαιρετική. Δυσκολεύεται στη γραπτή αναπαραγωγή λέξεων για τις οποίες δεν έχει σαφή εικόνα.

Συνέπειες:

Το δυσλεξικό παιδί αντιμετωπίζει δυσκολίες εκμάθησης, εφόσον στο σχολείο η διδασκαλία στηρίζεται στις αναγνωστικές και γραφικές ικανότητες, με αποτέλεσμα να αποθαρρύνεται εύκολα, να καταλαμβάνεται από αίσθημα μειονεξίας σε σχέση με τους άλλους μαθητές και να τοποθετείται αρνητικά απέναντι στο σχολείο.

Πρέπει να γνωρίζουμε ότι:

Το παιδί παρά το πρόβλημά του μπορεί να είναι ιδιαίτερα χαρισματικό και ευφυές. Η δυσλεξία δεν εμποδίζει αυτόν που την έχει να ζήσει κανονικά και να πετύχει στη ζωή του. Ας μην ξεχνάμε τον Albert Einstein και τον Walt Disney που διέπρεψαν, ως επιστήμονας ο πρώτος και ως δημιουργός κινουμένων σχεδίων ο δεύτερος, μολονότι ήσαν δυσλεξικοί και οι δάσκαλοί τους είχαν τη χειρότερη εικόνα γι αυτούς.

Αντιμετώπιση:

ΠΡΟΣΟΧΗ! Οποιοδήποτε πρόβλημα στο γραπτό λόγο δε συνεπάγεται αυτόματα και δυσλεξία. Οι γονείς που αντιλαμβάνονται πως το παιδί τους αντιμετωπίζει μαθησιακές δυσκολίες οφείλουν να απευθύνονται σε Πιστοποιημένα Διαγνωστικά Κέντρα (ΚΕΔΔΥ), Ιατροπαιδαγωγικές Υπηρεσίες, Ειδικά Αναπτυξιακά Κέντρα Νοσοκομείων κλπ, όπου θα γίνει η διάγνωση του είδους της δυσκολίας και αν αυτή είναι δυσλεξία, σύμφωνα με τον ισχύοντα νόμο, οι μαθητές προσκομίζοντας στο σχολείο βεβαίωση, βαθμολογούνται με βάση την προφορική τους επίδοση στα μαθήματα και όχι τη γραπτή.

Παρόλο που η δυσλεξία δε θεραπεύεται, ωστόσο υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης μέσω εκπαιδευτικών μεθόδων που θα υποδείξουν οι ειδικοί και ψυχολογικής υποστήριξης.

Το δυσλεξικό παιδί πρέπει να ενθαρρύνεται, να επιβραβεύεται για τις προσπάθειές του (από γονείς και εκπαιδευτικούς) με στόχο να αποκτήσει εμπιστοσύνη στον εαυτό του και να ξεπέρασει τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει στο μέτρο, βέβαια, του δυνατού.

Open source productions