Άρθρα

Διαδίκτυο: Δυνατότητες, προκλήσεις, κίνδυνοι & καλές πρακτικές χρήσης

Το Διαδίκτυο στις μέρες μας αποτελεί ένα σύγχρονο εργαλείο για την αναζήτηση πληροφοριών, για επικοινωνία, ενημέρωση, μάθηση, ψυχαγωγία, αγορές και για τη διευκόλυνση των συναλλαγών μας τόσο με δημόσιες υπηρεσίες όσο και φορείς του ιδιωτικού τομέα. Η αξιοποίηση των δυνατοτήτων του Διαδικτύου έχει ως προϋπόθεση την ορθή χρήση του. Τόσο η άγνοια όσο και η ελλιπής κατάρτιση σχετικά με τη χρήση των νέων τεχνολογιών μπορεί ενδεχομένως να οδηγήσουν σε άβολες καταστάσεις ή ακόμα και σε κάποιο κίνδυνο.
Το συγκεκριμένο άρθρο έχει ως σκοπό να παράσχει μια ενδεικτική ενημέρωση σχετικά με τις δυνατότητες του διαδικτύου, τους κινδύνους που μπορεί να προκύψουν από τις δυνατότητες αυτές καθώς και βασικές προτάσεις αντιμετώπισής τους. Οι πληροφορίες προέρχονται από μια εκτεταμένη και εμπεριστατωμένη έρευνα, η οποία περιέχεται στην επίσημη ιστοσελίδα του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου του Υπουργείου Παιδείας & Πολιτισμού της Κυπριακής Δημοκρατίας (http://www.pi.ac.cy/InternetSafety/). Στη σελίδα, αυτή, μπορεί να ενημερωθούν έφηβοι, γονείς και εκπαιδευτικοί, αλλά και παιδιά.

Συγκεκριμένα, μπορείτε να ενημερωθείτε για:

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ

ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ

ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΘΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΟΦΥΓΗ ΠΙΘΑΝΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ

Open source productions