Εταιρεία Κατασκευής Ενδυμάτων

Τίτλος    Εταιρεία Κατασκευής Ενδυμάτων
Συσχετιζόμενα μαθήματα    Μαθηματικά,  Πληροφορική, Τεχνολογία
Υπεύθυνοι Καθηγητές

   κα. Καστόρα Μαρία,  ΠΕ03

   κα. Λασπιά Χαραλαμπία,  ΠΕ19

   κος. Παπαγιαννακόπουλος Δημήτριος, ΠΕ17

Ομάδα Εργασίας

   Τμήμα Β3

Δράσεις
  • Σύσταση Εταιρείας Κατασκευής Ενδυμάτων.
  • Διεξαγωγή έρευνας με τη μορφή Ερωτηματολογίου για τις ενδυματολογικές προτιμήσεις των νέων, έτσι ώστε η σχεδίαση των ρούχων να έχει τη μεγαλύτερη δυνατή απήχηση στο αγοραστικό κοινό.
  • Επεξεργασία των αποτελεσμάτων του ερωτηματολογίου και δημιουργία Γραφημάτων μέσω του EXCEL.
  • Παρουσίαση των δράσεων και των αποτελεσμάτων της έρευνας μέσω του προγράμματος PowerPoint.

 

Η Παρουσίασή μας

Open source productions