Διάκριση Μαθητών - Ψηφιακή Φωτογραφία-Κολάζ 2015-2016

 afisa

 

  Τίτλος:   "Ψηφιακή Φωτογραφία - Κολάζ"
  Τάξη:       Α' και Β'
  Υπεύθυνες Καθηγήτριες:

  κα. Γουβέλη Παναγιώτα, ΠΕ02

  κα. Λασπιά Χαραλαμπία, ΠΕ19

  Σχολικό Έτος:   2015 - 2016

 

 

 

 

 

 

 

Ενδοσχολικός Διαγωνισμός Ψηφιακής Φωτογραφίας ή Κολάζ

Οι παρακάτω μαθητές διακρίθηκαν στο διαγωνισμό, τους απονεμήθηκε βραβείο και από ένα Λογοτεχνικό βιβλίο ως αναμνηστικό δώρο.
 

 Γιαούπι Εράλντα, Α4

 Καπογιάννη Μαρία, Α4

Χατσατούροβα Ελπίδα, Α3

Open source productions