Αρχαία ελληνικά μνημεία στην Ελλάδα του σήμερα…

Τίτλος    8 αρχαία ελληνικά μνημεία στην Ελλάδα του σήμερα…
Συσχετιζόμενα μαθήματα   Αρχαία Ελληνική Γλώσσα, Καλλιτεχνικά, Πληροφορική
Υπεύθυνοι Καθηγητές

   κα. Βασιλάκου Μαργαρίατα,  ΠΕ08

   κα. Κουντούρη Παναγιώτα,  ΠΕ02

   κα. Λασπιά Χαραλαμπία,  ΠΕ19

Ομάδα Εργασίας

   Τμήμα  Γ1

Στόχοι
  • Να αναδειχθούν οι φθορές που έχουν υποστεί σημαντικά μνημεία της χώρας μας στο πέρασμα των αιώνων, καθώς και οι κίνδυνοι που τα απειλούν.
  • Να αναλογιστούμε τα αποτελέσματα της αδιαφορίας και της απαράδεκτης συμπεριφοράς μας απέναντι σε αυτά, καλλιεργώντας ταυτόχρονα το αίσθημα ευθύνης που πρέπει να μας διακατέχει ώστε «να προστατέψουμε τα μνημεία μας και να τα διατηρήσουμε σαν φορείς μνήμης και όχι σαν παραμελημένα εμπορεύματα.»
  • Να έρθουν παράλληλα σε επαφή με νέους τρόπους καλλιτεχνικής έκφρασης και συγκεκριμένα μέσα από τις δυνατότητες που μας δίνουν τα πολυμέσα.
Δράσεις
  • Στo μάθημα της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας, οι μαθητές χωρίστηκαν σε 8 ομάδες εργασίας. Η κάθε ομάδα ανέλαβε από ένα σημαντικό αρχαίο μνημείο της Ελλάδας. Η φιλόλογός τους, τούς καθοδήγησε στη σύνταξη ενός κειμένου που να εκπληρώνει τους στόχους της εργασίας.
  • Στο μάθημα των καλλιτεχνικών, η καθηγήτρια εμφύτευσε στους μαθητές την ιδέα ανάδειξης της φθοράς των μνημείων μέσω της δυνατότητας καλλιτεχνικής δημιουργίας που δίνει ο ηλεκτρονικός υπολογιστής. Δηλαδή μέσα από την επιλογή των κατάλληλων φωτογραφιών και την επεξεργασία της ψηφιακής τους μορφής.
  • Στα πλαίσια του μαθήματος της Πληροφορικής, οι μαθητές αναζήτησαν στο Internet φωτογραφίες των μνημείων που είχαν αναλάβει. Επεξεργάστηκαν τις φωτογραφίες αυτές με online εφαρμογές επεξεργασίας εικόνας, ανασυνθέτοντάς τες, επεμβαίνοντας στα επιμέρους στοιχεία τους, αλλάζοντας τα χρώματα και τον φωτισμό. Με τον τρόπο αυτό δημιούργησαν καινούργιες εικόνες ενώ μέσα από έτοιμα γραφικά ή σχεδιάζοντας τα δικά τους, ανέδειξαν εύστοχα το θέμα της εργασίας που είχαν αναλάβει.
  • Επίσης, οι μαθητές συλλέγοντας όλο το υλικό, δημιούργησαν μια παρουσίαση του θέματος με τη χρήση του προγράμματος PowerPoint.
  • Τέλος, έγινε παρουσίαση της εργασίας στο πλαίσιο του Σχολείου.

 

Πρόσκληση για την παρουσίαση της εργασίας μας:

 af2

Φωτογραφικό υλικό:

 

Η Παρουσίασή μας:  "8 ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΜΝΗΜΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΟΥ ΣΗΜΕΡΑ..."

Open source productions