Σχολική γιορτή: 28 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ - 2015

Την γιορτή επιμελήθηκαν οι καθηγήτριες: κα Κουντούρη Π. και κα Τσίκα Δ.

Open source productions