ΤΗΛΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

telekpaideysi

Αγαπητοί γονείς και κηδεμόνες

Σας ενημερώνουμε ότι στο πλαίσιο των μέτρων που λαμβάνονται από την Πολιτεία για την πρόληψη εξάπλωσης της πανδημίας του COVID-19 το Σχολείο θα παραμείνει κλειστό από την Πέμπτη 11/02/2021. Σύμφωνα με απόφαση του Υ.ΠΑΙ.Θ. τα μαθήματα θα πραγματοποιούνται υποχρεωτικά μέσω της σύγχρονης τηλεκπαίδευσης (τηλεδιάσκεψης) από την πλατφόρμα webex και μέσω ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης από την πλατφόρμα eclass. Η διδακτέα ύλη των μαθημάτων θα προχωράει κανονικά βάσει του ωρολογίου προγράμματος τηλεδιασκέψεων.

Open source productions