ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΟΝΕΩΝ & ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ

grade

Μπορείτε να ενημερωθείτε για την Αξιολόγηση των μαθητών/τριών του Γυμνασίου, καθώς και για τη Φοίτηση (απουσίες) στο μενού "Το Σχολείο -> Ενημέρωση" ή επιλέγοντας τους παρακάτω συνδέσμους:

Αξιολόγηση Μαθητών

Φοίτηση (απουσίες) Μαθητών

Open source productions